Autocontrole en co-responsabilisering: een vooruitgang in de betrokkenheid van de stakeholders bij de controle- en inspectieprocessen.

Autocontrole en co-responsabilisering zijn het gevolg van het nieuwe controlebeleid dat is ingevoerd binnen het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG. Dit beleid is aangepast aan de verschillende stakeholders, afhankelijk van hun sector, met als gemeenschappelijk doel: deze actoren meer verantwoordelijkheid geven en nauwer betrekken bij de optimalisatie van de inspecties en controles die het FAGG […]

Bouwen aan de toekomst: positieve resultaten voor het FAGG tijdens BEMA-verbeteroefening

Het FAGG nam in 2023 deel aan de verbeteroefening ‘Benchmarking of European Medicines Agencies’ (BEMA). Deze verbeteroefening geeft het agentschap de kans om de prestaties te evalueren en nadien verder te optimaliseren. Het FAGG rondde de oefening met succes af en behaalde positieve resultaten, ook de gemiddelde score per domein is gestegen ten opzichte van […]

Hoe het project ‘Meet the Expert’ de samenwerking binnen het FAGG aanmoedigt

Opleiding en voortdurende ontwikkeling zijn van cruciaal belang binnen het FAGG. In een wereld die voortdurend evolueert op zowel technologisch als innovatief vlak, is het vanzelfsprekend dat we niet mogen achterblijven. De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) lanceerde daarom het project ‘Meet the expert’ waarbij medewerkers de kans krijgen om één of meer dagen collega’s […]

Hugues Malonne: terugblik op zijn eerste maanden als administrateur-generaal

In september 2023 werd Hugues Malonne benoemd als hoofd van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Nadat hij eerder de functie van directeur-generaal van het DG POST vergunning en vervolgens van het DG PRE vergunning had bekleed, was Hugues goed voorbereid op de uitdagingen die hem te wachten stonden. Dit jaarverslag biedt de ideale […]

Weg met papieren verdovingsbonnen, welkom narcoreg.be

In België moet elke levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden geregistreerd bij het FAGG. Dat gebeurde vroeger via papieren verdovingsbonnen. Sinds september 2023 is er Narcoreg, een online applicatie dat het hele proces digitaliseert met tijdswinst voor apothekers, leveranciers en het FAGG. Nur Demirci van het team Verdovende Middelen legt uit […]

FarmaInfo: een innovatieve website voor burgers en patiënten met begrijpbare en betrouwbare informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten

In december 2023 lanceerde het FAGG www.FarmaInfo.be. Een website op maat van burgers en patiënten was al langer een idee van het FAGG. In het kader van een meerjarenplan patiënteninformatie werd dit project veel concreter en dankzij de expliciete steun van de minister van Volksgezondheid kwam het in een stroomversnelling. In het najaar van 2022 […]

Van zorgvuldige analyses tot concrete acties: hoe het FAGG tekorten van geneesmiddelen aanpakt

De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is een probleem dat jaarlijks vele patiënten treft. Deze problematiek staat dan ook hoog op de agenda zowel op nationaal als internationaal/Europees niveau. Het FAGG investeerde de afgelopen jaren in een veelzijdige aanpak van onbeschikbare geneesmiddelen met zowel praktische acties op het terrein als wetgevende initiatieven. Bij het FAGG wordt elk […]

Xavier De Cuyper: terugblik op zijn jaren bij het FAGG

Sinds de oprichting van het FAGG was Xavier De Cuyper sinds 1 mei 2007 de eerste administrateur-generaal van het agentschap. In 2022 bereikte hij de leeftijdsgrens voor de uitoefening van een mandaat binnen de federale overheid, maar dat mandaat werd verlengd om de continuïteit van de goede werking van het FAGG te verzekeren in afwachting […]