Andere informatie en diensten van de overheid 

Budget en Personeel

Budget

Overzicht van de inkomsten 2019 (buiten dotatie)

EMA, PSUR

Overzicht van de uitgaven 2019

ICT, NAT

Evolutie inkomsten en uitgaven

Activiteit
Begroting 2019
Realisatie 2019
Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten)
46 974 000
39 808 000
Andere personeelskosten
1 914 000
1 380 000
Expertise
9 410 000
5 616 000
Uitgaven niet-ICT
7 062 000
3 772 000
Uitgaven ICT
10 628 000
9 301 000
Vermogensuitgaven niet-ICT
86 000
17 000
Vermogensuitgaven ICT
377 000
264 000
Subsidies NAT-bloedtesten
7 727 000
7 727 000
Andere uitgaven en subsidies
11 269 000
9 356 000
Terugbetalingen aan de Staat
0
9 801 000
Totaal
95 447 000
87 042 000

De begroting 2019 is vastgesteld volgens een logica die sterk wordt beïnvloed door de ZBB-aanpak. 

Bij de afsluiting van het boekhoudjaar 2019 bleken de inkomsten ontoereikend voor de uitgaven. Er kon dus geen gedeeltelijke terugbetaling van de geïnde variabele taksen plaatsvinden.

Personeel

0
personeelsleden
0
personeelsbewegingen

Verdeling per niveau

Verdeling per taalrol

Verdeling volgens werktijd

Aantal medewerkers

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Fagg

https://jaarverslag.fagg.be