Hoe het project ‘Meet the Expert’ de samenwerking binnen het FAGG aanmoedigt

Opleiding en voortdurende ontwikkeling zijn van cruciaal belang binnen het FAGG. In een wereld die voortdurend evolueert op zowel technologisch als innovatief vlak, is het vanzelfsprekend dat we niet mogen achterblijven. De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) lanceerde daarom het project ‘Meet the expert’ waarbij medewerkers de kans krijgen om één of meer dagen collega’s te volgen en zo elkaars werk beter te leren kennen.

Bij de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis, is de afdeling P&O op vraag van het Directiecomité op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de medewerkers aan te moedigen om meer te weten te komen over de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van collega’s. “Sommige collega’s werken al jaren samen zonder elkaars werk echt te kennen. Ze hebben regelmatig contact via e-mail of telefoon, maar weten niet precies waar die andere collega de hele dag mee bezig is. Het project ‘Meet the expert’ moet hier een einde aan maken”, legt Nathalie Wouters van de afdeling P&O uit.

Nathalie Wouters

Bij de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis, is de afdeling P&O op vraag van het Directiecomité op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de medewerkers aan te moedigen om meer te weten te komen over de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van collega’s. “Sommige collega’s werken al jaren samen zonder elkaars werk echt te kennen. Ze hebben regelmatig contact via e-mail of telefoon, maar weten niet precies waar die andere collega de hele dag mee bezig is. Het project ‘Meet the expert’ moet hier een einde aan maken”, legt Nathalie Wouters van de afdeling P&O uit.

Dankzij ‘Meet the expert’ heb ik nu een beter zicht op de algemene werking van het FAGG en heb ik mijn netwerk binnen het agentschap kunnen uitbreiden. Ik kan de opgedane kennis ongetwijfeld gebruiken in de toekomst.

– Céline Thiry – afdeling Evaluatoren, DG PRE vergunning

Het project is opgezet om naast de gebruikelijke infosessies en het integratietraject voor nieuwe medewerkers, een leuke en interactieve manier te bieden om collega’s en hun takenpakket te leren kennen. “Met dit project willen we onze medewerkers vooral aanmoedigen om de collega’s en hun werkveld wat beter te leren kennen,” legt Nathalie uit, “dat zal niet alleen de samenwerking tussen de verschillende diensten over de entiteiten heen bevorderen, maar zal er ook voor zorgen dat we onze expertise en ervaring kunnen vergroten.”

 

Een eerste initiatief kwam van het directoraat-generaal Inspectie met het project ‘inspecteur voor één dag’. Medewerkers van andere diensten kregen de kans om een inspectie van A tot Z mee te volgen: van de voorbereiding over de inspectie zelf, tot de eindbespreking met het opstellen van het inspectieverslag. Dit initiatief gaf collega’s van andere diensten de kans om zich ‘op het terrein’ te begeven en zich een beter beeld te vormen van wat een inspectie precies inhoudt.

‘Meet the expert’ zorgt er niet alleen voor dat we onder collega’s ervaringen kunnen delen en de banden binnen de organisatie kunnen versterken, maar ook dat je andere functies kan ontdekken die je in de toekomst misschien zelf wil nastreven.

– Catherine Landrieu – afdeling P&O

En het was een succes! Bij de lancering van het project schreven meer dan 25 medewerkers zich in om een inspectie van dichtbij te volgen, dat was meer dan verwacht. Het ging om heel uiteenlopende profielen van verschillende diensten. De reacties waren heel positief. Een betere kennis van het werk van de collega’s die bij dezelfde processen zijn betrokken, zorgt voor een betere samenwerking en een betere kwaliteit van het werk, terwijl medewerkers tegelijkertijd hun netwerk kunnen verruimen. De afdeling P&O blijft dan ook verder brainstormen over nieuwe ideeën om de kennis tussen alle diensten te verbeteren.

Ik heb vorig jaar een inspectie van dichtbij kunnen volgen, ik weet nu dat daar heel wat bij komt kijken. Het hele proces start met een grondige voorbereiding. De inspecteurs en controleurs moeten bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de vaststellingen bij de vorige inspecties. Achteraf moeten ze ook corrigerende en preventieve maatregelen evalueren vóór ze een certificaat kunnen uitgeven.

– Olivier Pauwels, afdeling Vergunningen, DG Inspectie

Christophe Debruyne – Ethel Mertens – Jean-Michel Piers – Katelijne Van Keymeulen

Ook de Internationale Betrekkingen stak de handen uit de mouwen. Twee collega’s kregen de kans om de activiteiten van deze dienst voor een dag te volgen, en onder meer een overleg met het kabinet bij te wonen over de voorbereidingen van een belangrijke conferentie in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dit initiatief toonde nogmaals dat het project de informatiestroom tussen de verschillende diensten verbetert en bijdraagt aan de integratie van de expertise binnen het FAGG.

Als inspecteur kreeg ik de kans om drie collega’s uit andere entiteiten kennis te laten maken met onze inspecties bij fabrikanten van medische hulpmiddelen. De collega’s kregen zo een beter beeld van welke invloed hun werk heeft ‘op het terrein’ zelf. Voor mezelf was het ook leerrijk om de insteek van de andere diensten beter te begrijpen. Hun expertise in relevante domeinen bleek een duidelijke meerwaarde.

– Arne Sunaert – afdeling Medische Hulpmiddelen

“We blijven dit project zeker opvolgen”, zegt Nathalie Wouters. Dit project is het perfecte bewijs dat we van elkaar veel kunnen leren.

Onze FAGG-experten

Nathalie Wouters is hoofd van de cel Organisatie- en Personeelsontwikkeling binnen de afdeling Personeel en Organisatie. Samen met haar collega’s staat ze in voor het kennisbeleid, evaluatiebeleid en beleid rond welzijn en cultuur binnen het FAGG.