Woord van de
administrateur-generaal

Beste lezer

Het doel van dit jaarverslag is om de realisaties, de vooruitzichten en de uitdagingen van het afgelopen jaar te presenteren. In dit verslag halen we de vele realisaties van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan en zetten we enkele individuele en collectieve talenten die daartoe hebben bijgedragen, in de schijnwerpers. Dit alles in alle transparantie en met betrouwbare gegevens.

Elk jaar is het moeilijk om enkele onderwerpen te kiezen die we in dit verslag willen belichten, omdat de activiteiten van het agentschap zo ruim en veelzijdig zijn. Het jaar 2023 vormt geen uitzondering. Het is zelfs een keerpunt gebleken.

In 2023 verwelkomden we een nieuwe administrateur-generaal. Dat betekent ook dat we afscheid namen van Xavier De Cuyper, die sinds 2007 administrateur-generaal was bij het FAGG. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze organisatie, hij had met name zijn mandaat verlengd om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en in het bijzonder om deel te nemen aan de collectieve inspanning om de COVID-crisis aan te pakken, voordat hij met welverdiend pensioen ging. Op 1 september 2023 ben ik hem met veel trots opgevolgd. Lees er meer over in dit artikel.

Een ander hoogtepunt voor het agentschap in 2023 was de deelname aan de vijfde benchmarkoefening van het Europees geneesmiddelenbureau (BEMA V). De zeer positieve conclusies van deze oefening weerspiegelen een hoog niveau van internationale erkenning. De positieve resultaten op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen en onze effectiviteit in het beheren van kritieke situaties, evenals op het gebied van opleiding en ontwikkeling en interne audit, zijn het resultaat van het uitzonderlijke werk van onze teams.

Zoals u weet is België in de eerste helft van 2024 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De voorbereiding op dit voorzitterschap vergde ook veel voorbereiding. Een van de belangrijkste thema’s van het voorzitterschap is de strijd tegen antimicrobiële resistentie. In die context kon het agentschap opnieuw zijn betrokkenheid op dit gebied tonen, zowel op menselijk als op diergeneeskundig niveau, door zijn deelname aan talrijke acties in het kader van het Belgische nationale ‘One World, One Health’-actieplan.

Deze focus op Europa heeft ons een van de prioriteiten van het agentschap niet uit het oog doen verliezen: het dagelijks leven van de gezondheidszorgbeoefenaars en de burgers eenvoudiger maken, met name door hen moderne, gebruiksvriendelijke en effectieve hulpmiddelen aan te bieden. Om dit doel te bereiken, heeft het FAGG Narcoreg gelanceerd, een toepassing waarmee apothekers, fabrikanten, groothandelaars en medewerkers van het FAGG de overdracht van verdovende en psychotrope middelen sneller kunnen aangeven. Om de samenwerking met onze stakeholders te vergemakkelijken, hebben we ook een webportaal ontwikkeld voor apotheken opengesteld voor het publiek.

Burgers en patiënten van hun kant hebben FarmaInfo kunnen ontdekken. Een gebruiksvriendelijke website met officiële, begrijpelijke, betrouwbare en onpartijdige informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten die op de Belgische markt beschikbaar zijn.

Wat ten slotte de werking van het FAGG betreft, stond dit jaar ook in het teken van de interne samenwerking dankzij de afdeling Personeel en Organisatie en haar project ‘Meet the expert’. Het agentschap heeft ook een aantal wijzigingen ondergaan in zijn organisatiestructuur. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd met het vorige organogram, dat gedurende het grootste deel van 2023 van kracht was.

Eerst en vooral wil ik alle medewerkers van het FAGG bedanken voor hun nauwgezetheid en professionalisme. Ook bedankt aan onze externe partners voor hun steun en vertrouwen. Dankzij jullie inzet kunnen we onze essentiële rol blijven vervullen, namelijk: het beschermen van de volksgezondheid.

Ik wens u veel leesplezier.

Hugues Malonne
Administrateur-generaal van het FAGG

Woord van de
administrateur-generaal

Beste lezer

Het doel van dit jaarverslag is om de realisaties, de vooruitzichten en de uitdagingen van het afgelopen jaar te presenteren. In dit verslag halen we de vele realisaties van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan en zetten we enkele individuele en collectieve talenten die daartoe hebben bijgedragen, in de schijnwerpers. Dit alles in alle transparantie en met betrouwbare gegevens.

Elk jaar is het moeilijk om enkele onderwerpen te kiezen die we in dit verslag willen belichten, omdat de activiteiten van het agentschap zo ruim en veelzijdig zijn. Het jaar 2023 vormt geen uitzondering. Het is zelfs een keerpunt gebleken.

In 2023 verwelkomden we een nieuwe administrateur-generaal. Dat betekent ook dat we afscheid namen van Xavier De Cuyper, die sinds 2007 administrateur-generaal was bij het FAGG. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan onze organisatie, hij had met name zijn mandaat verlengd om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en in het bijzonder om deel te nemen aan de collectieve inspanning om de COVID-crisis aan te pakken, voordat hij met welverdiend pensioen ging. Op 1 september 2023 ben ik hem met veel trots opgevolgd. Lees er meer over in dit artikel.

Een ander hoogtepunt voor het agentschap in 2023 was de deelname aan de vijfde benchmarkoefening van het Europees geneesmiddelenbureau (BEMA V). De zeer positieve conclusies van deze oefening weerspiegelen een hoog niveau van internationale erkenning. De positieve resultaten op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen en onze effectiviteit in het beheren van kritieke situaties, evenals op het gebied van opleiding en ontwikkeling en interne audit, zijn het resultaat van het uitzonderlijke werk van onze teams.

Zoals u weet is België in de eerste helft van 2024 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De voorbereiding op dit voorzitterschap vergde ook veel voorbereiding. Een van de belangrijkste thema’s van het voorzitterschap is de strijd tegen antimicrobiële resistentie. In die context kon het agentschap opnieuw zijn betrokkenheid op dit gebied tonen, zowel op menselijk als op diergeneeskundig niveau, door zijn deelname aan talrijke acties in het kader van het Belgische nationale ‘One World, One Health’-actieplan.

Deze focus op Europa heeft ons een van de prioriteiten van het agentschap niet uit het oog doen verliezen: het dagelijks leven van de gezondheidszorgbeoefenaars en de burgers eenvoudiger maken, met name door hen moderne, gebruiksvriendelijke en effectieve hulpmiddelen aan te bieden. Om dit doel te bereiken, heeft het FAGG Narcoreg gelanceerd, een toepassing waarmee apothekers, fabrikanten, groothandelaars en medewerkers van het FAGG de overdracht van verdovende en psychotrope middelen sneller kunnen aangeven. Om de samenwerking met onze stakeholders te vergemakkelijken, hebben we ook een webportaal ontwikkeld voor apotheken opengesteld voor het publiek.

Burgers en patiënten van hun kant hebben FarmaInfo kunnen ontdekken. Een gebruiksvriendelijke website met officiële, begrijpelijke, betrouwbare en onpartijdige informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten die op de Belgische markt beschikbaar zijn.

Wat ten slotte de werking van het FAGG betreft, stond dit jaar ook in het teken van de interne samenwerking dankzij de afdeling Personeel en Organisatie en haar project ‘Meet the expert’. Het agentschap heeft ook een aantal wijzigingen ondergaan in zijn organisatiestructuur. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd met het vorige organogram, dat gedurende het grootste deel van 2023 van kracht was.

Eerst en vooral wil ik alle medewerkers van het FAGG bedanken voor hun nauwgezetheid en professionalisme. Ook bedankt aan onze externe partners voor hun steun en vertrouwen. Dankzij jullie inzet kunnen we onze essentiële rol blijven vervullen, namelijk: het beschermen van de volksgezondheid.

Ik wens u veel leesplezier.

Hugues Malonne
Administrateur-generaal van het FAGG