Woord van de
administrateur-generaal

Beste lezers

Met dit jaarverslag sluiten we een spannend en druk jaar af, vol uitdagingen voor ons agentschap. Hoewel onze teams de gevolgen van de gezondheidscrisis blijven voelen, hebben we in 2022 ook heel wat taken kunnen uitvoeren die waren uitgesteld door de coronacrisis.

Zo hebben we verschillende “grote” dossiers opgestart, opgevolgd of afgesloten. Zo hebben onze experten onze stakeholders begeleid en ondersteund bij de overgang naar de nieuwe Europese wetgeving voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, voor medische hulpmiddelen en voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Een uitdaging van formaat, zeker omdat deze nieuwigheden onze interne werkwijze ingrijpend veranderen.

Om onze interne organisatie zo efficiënt mogelijk te maken, heeft het FAGG een nieuwe dienst opgericht die sinds september 2022 geleidelijk aan wordt uitgebreid: de dienst Strategische Coördinatie. Deze dienst biedt transversale beleidsondersteuning aan het Directiecomité voor strategische vragen. Het doel is om een interne dynamiek binnen het FAGG te ondersteunen en bij te dragen aan een sterke positie van het agentschap, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Een andere cruciale taak om onze burgers de best mogelijke zorg te bieden: nieuwe inspanningen om het tekort aan geneesmiddelen in België en de Europese Unie te bestrijden en dat in samenwerking met andere nationale en Europese instellingen. Onze diensten hebben zo volop verder gewerkt aan oplossingen om de continuïteit van de behandeling voor Belgische patiënten te waarborgen. De eerste stappen naar een oplossing zijn gezet, namelijk via een koninklijk besluit dat begin 2023 is bekendgemaakt. Aan andere koninklijke besluiten wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Het jaar 2022 was ook het jaar waarin we ons hebben voorbereid op toekomstige projecten die minstens even inspirerend zijn. Zo is de eenheid Internationale Betrekkingen gestart met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, in de eerste helft van 2024. Zo werd er een werkgroep voor de onvervulde medische behoeften (unmet medical need) opgericht.

Dit jaarverslag wordt gepresenteerd in een dynamisch formaat waarbij transparantie en nauwkeurigheid van de gegevens centraal staan. Het verslag bevat alle resultaten en cijfers van onze diensten in 2022, met bijzondere aandacht voor nieuwe activiteiten, stijgende en dalende trends. Ook nemen we grootschalige projecten onder de loep, rechtstreeks toegelicht door de betrokken experten.

Ten slotte betekende 2022 ook de voorbereiding op een grote overgang: die verandering van administrateur-generaal in 2023. Het is de eerste keer dat ons agentschap een dergelijke verandering ondergaat, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger het werk op een professionele en kwalitatieve manier zal voortzetten.

Ik dank alle medewerkers van het FAGG voor hun onvoorwaardelijke inzet en investering, vooral in de afgelopen jaren waarin de gezondheidscrisis ons dwong onze inspanningen te verdubbelen om de noodsituatie het hoofd te bieden, zonder onderbreking van onze voortdurende inspanningen voor de gezondheid van de patiënten en dieren in ons land en zelfs daarbuiten door onze actieve deelname aan het Europese netwerk.

Ik wil ook alle externe FAGG-partners bedanken voor hun steun en vertrouwen. Laten we allen blijven samenwerken aan de gezondheid van iedereen.

Ik wens u veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal van het FAGG

FAGG logo

FAGG logo

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

FAGG

https://jaarverslag.fagg.be