JAARVERSLAG 2021

Woord van de
administrateur-generaal

Beste lezer


Met dit jaarverslag sluiten we alweer een zeer boeiend jaar voor ons agentschap af. 2021 was het jaar waarin we beetje bij beetje terugkeerden naar onze normale manier van werken. Na een jaar waarin de strijd tegen COVID-19 veel tijd en middelen heeft gevergd, lagen veel andere projecten op ons te wachten.

Veel tijd om het wat rustiger aan te doen, was er wel niet. In 2021 hebben we volop ingezet op de laatste rechte lijn voor de implementatie van verschillende nieuwe Europese wetgevingen voor diergeneesmiddelen, klinische proeven, medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. We stonden klaar om onze stakeholders te ondersteunen met onze expertise en ondersteuning en werkten nauw samen met andere nationale en Europese instellingen. Onze diensten hebben ook hard gewerkt aan de financieringswet, zonder dewelke onze financiering in gevaar zou komen. En er was nog veel meer. Zo is iedereen druk bezig geweest met de verhuis naar het Galileegebouw. Dat heeft ook heel wat werk en (re-)organisatie gekost.

Onze teams werkten ook in 2021 volop verder aan oplossingen voor de COVID-19-gezondheidscrisis, zonder daarbij de vele verplichtingen in lijn met onze bevoegdheden uit het oog te verliezen. Zo ondersteunde ons agentschap de opleiding en inspectie van de vaccinatiecentra en de aanpassing van de wetgeving, we verwerkten ook aanvragen voor klinische proeven met geneesmiddelen tegen COVID-19 en evalueerden de vele meldingen van bijwerkingen van de coronavaccins.

Met dit jaarverslag zetten we ons engagement verder om onze werking transparant te maken en open te communiceren. Het jaarverslag bevat alle resultaten en cijfers van onze diensten in 2021 met bijzondere aandacht voor nieuwe activiteiten, stijgende en dalende trends en activiteiten in het kader van COVID-19. We zetten ook een aantal grote projecten in de kijker waarover onze medewerkers hun ervaringen delen.

Ik wil alle medewerkers van het FAGG bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en de investeringen die zij al meer dan twee jaar lang doen in het kader van de coronacrisis. Onze inzet heeft geleid tot concrete oplossingen in tal van complexe vraagstukken en bij moeilijke situaties van onze medeburgers. Jullie mogen zonder twijfel trots zijn op de behaalde resultaten.

Ik wil ook alle externe FAGG-partners bedanken voor hun steun en vertrouwen. Laten we allen blijven samenwerken aan de gezondheid van mens en dier.

Ik wens u veel leesplezier.


Xavier De Cuyper
administrateur-generaal van het FAGG

Onze resultaten per dienst

Directoraat-generaal

PRE vergunning

Directoraat-generaal

POST vergunning

Directoraat-generaal

Inspectie

TO 2020

Transversale Ondersteuning

Geef uw mening over ons jaarverslag

Het FAGG streeft voortdurend naar verbetering en we hebben daarom uw feedback nodig. Geef ons jaarverslag een score op tien voor inhoud en vormgeving.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

FAGG

https://jaarverslag.fagg.be