Andere informatie en diensten van de overheid 

Jaarverslag 2019

WOORD VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Beste lezers

Naar goede gewoonte en in alle transparantie vindt u hier de cijfers en resultaten 2019 van al onze diensten en activiteiten in dit nieuwe jaarverslag. Maar ook met tal van nieuwigheden, stijgende en dalende trends en bijzondere aandachtspunten die we graag per dienst verduidelijken. U krijgt dit later dan wat u van ons gewoon bent. De COVID-19-gezondheidscrisis kreeg op alle vlakken prioriteit.

2019, een volledig jaar in lopende zaken met een niet te onderschatten impact op het beheer van budget en personeel. Het jaar waarin we de impact van de aangekondigde Brexit al duidelijk voelden. De organisatie zelf werd aangepast met de eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal bij het DG POST vergunning en de eenheid Controle Menselijk Lichaamsmateriaal binnen het DG Inspectie. 

Begin mei 2019 werd mijn mandaat van administrateur-generaal verlengd. Dit betekende voor mij dat ik er ook de komende jaren alles zal aan doen om de ambitieuze doelstellingen van ons nieuwe strategisch plan 2019-2021 te realiseren zonder de Redesign van de gezondheidszorgadministraties met als één van de eerste concrete stappen de verhuis samen met de collega’s van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV naar het gebouw aan de Galileelaan in Brussel, uit het oog te verliezen.

Maar nu het belangrijkste. Mijn oprechte dank aan elk van jullie, FAGG-medewerkers en alle externe partners voor uw investering in de activiteiten van het agentschap en dit ten dienste van onze medeburgers. Alleen samen hebben we deze resultaten kunnen halen en alleen samen zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen. Ik twijfel er dan ook niet aan dat onze constructieve en vruchtbare samenwerking ook de komende jaren zal worden voortgezet.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal

Kerncijfers

0
afgesloten aanvragen voor (wijzigingen) van klinische proeven
0

afgesloten vergunningsdossiers voor geneesmiddelen

0

meldingen van bijwerkingen, incidenten of ongewenste voorvallen

0

inspecties en onderzoeken

DIRECTORAAT-GENERAAL PRe VERGUNNING

DIRECTORAAT-GENERAAL POST VERGUNNING

DIRECTORAAT-GENERAAL INSPECTIE

BUDGET en personeel

Transversale ondersteuning

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Fagg

https://jaarverslag.fagg.be