JAARVERSLAG 2020

Woord van de
administrateur-generaal

Beste lezer

De gezondheidssituatie heeft ervoor gezorgd dat 2020 een jaar vol ongeziene uitdagingen was, niet alleen voor het FAGG, maar voor iedereen. De COVID-19-gezondheidscrisis kreeg op alle vlakken prioriteit. Het FAGG heeft verschillende rollen moeten opnemen die tot voor kort niet tot het takkenpakket behoorden … zonder daarbij de dringende dossiers uit het oog te verliezen. Dat heeft ongetwijfeld een impact gehad op onze manier van werken, op het budget en op het personeel. Onze diensten hebben zich in allerijl moeten reorganiseren met maar één doel voor ogen: er alles aan doen om levens te redden.

Dat uitzonderlijke jaar heeft dan ook een uitzonderlijk jaarverslag opgeleverd. We hebben beslist om een volledig, maar verre van exhaustief hoofdstuk te wijden aan de inspanningen die in het kader van COVID-19 zijn geleverd. Het bestaat uit enkele interviews met onze medewerkers die rechtstreeks bij het beheer van de crisis betrokken waren. Het was voor ons een uitgemaakte zaak om dit hoofdstuk over de rol van het FAGG in de COVID-19-crisis te schrijven, hoewel dat extra werk betekende en dit jaarverslag daardoor later dan gewoonlijk is gepubliceerd. We wilden immers niet alleen het werk van het FAGG en van onze externe partners in de schijnwerpers plaatsen, maar ook alle individuele inspanningen die de medewerkers van het agentschap gedurende deze lange en moeilijke crisis hebben geleverd. Die gesprekken worden vergezeld van een tijdlijn waarmee we terugblikken op het werk dat het agentschap in 2020 heeft verzet.

Naar goede gewoonte en in alle transparantie vindt u hier ook de cijfers en resultaten 2020 van al onze diensten en activiteiten in dit nieuwe jaarverslag. Maar ook met tal van nieuwigheden, stijgende en dalende trends en bijzondere aandachtspunten die we graag per dienst verduidelijken. 

Bij het lezen van al die verwezenlijkingen zou ik iedereen, zowel de medewerkers van het FAGG als de externe partners, enorm oprecht willen bedanken voor jullie tomeloze inzet ten aanzien van de activiteiten van het agentschap. In dit afmattend 2020 heeft iedereen zich meer dan ooit ten dienste van onze medeburgers ingezet, soms zelfs ten koste van hun eigen privéleven. Alleen samen hebben we deze resultaten kunnen behalen en alleen samen zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen. Ik twijfel er dan ook niet aan dat onze constructieve en vruchtbare samenwerking ook de komende jaren zal worden voortgezet.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
administrateur-generaal van het FAGG

Interactieve tijdlijn van de coronacrisis

Het FAGG en de strijd tegen COVID-19 in 2020
De miljoenenstad Wuhan in China gaat in lockdown.
3 februari
Eerste nieuwsbericht over COVID-19 op de FAGG-website.
10 maart
23 januari
Eerste besmetting in België.
4 maart
Eerste sterfgeval door corona in België.

Mijlpalen

Brexit

Het FAGG zoekt actief mee naar gemeenschappelijke oplossingen voor de Brexit.

Redesign en verhuis

Redesign is het project voor de hervorming van de gezondheidszorgadministraties in België.

PersoPoint

Het FAGG sluit aan bij PersoPoint, het secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de federale overheid.

Onze resultaten per dienst

FAGG-Jaarverslag-2020Resultaten - DG Pre vergunning
Directoraat-generaal

PRE vergunning

FAGG-Jaarverslag-2020Resultaten DG Post vergunning
Directoraat-generaal

POST vergunning

FAGG-Jaarverslag-2020-Resultaten DG Inspectie
Directoraat-generaal

Inspectie

TO 2020

Transversale Ondersteuning

Geef uw mening over ons jaarverslag

Het FAGG streeft voortdurend naar verbetering en we hebben daarom uw feedback nodig. Geef ons jaarverslag een score op tien voor inhoud en vormgeving.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

FAGG

https://jaarverslag.fagg.be