Informatie over geneesmiddelen binnen handbereik dankzij de nieuwe geneesmiddelendatabank van het FAGG

In 2022 lanceerde het FAGG een nieuwe geneesmiddelendatabank waarin zowel patiënten als gezondheidszorgbeoefenaars nuttige informatie kunnen vinden over alle geneesmiddelen die in België zijn vergund. Het FAGG wil op een gebruiksvriendelijke manier geneesmiddeleninformatie ter beschikking stellen van het grote publiek.

Een nieuwe interne databank

Vóór de lancering van de externe geneesmiddelendatabank werden eerst de bestaande FAGG-databanken onder de loep genomen. Het ging om de databank E+R die dateerde van 1973 met alle informatie over in België vergunde geneesmiddelen en geneesmiddelen die ooit een vergunning in België hadden gehad. Het was een heel complete databank. Sinds 2005 werkten we ook met MeSeA (Medicines e-submission and e-approval), dat de levenscyclus van geneesmiddelen bijhield en werd gebruikt voor de opvolging van vergunningsdossiers. Het nadeel van werken met twee databanken was dat de gegevens in elke databank afzonderlijk moesten worden aangepast. Dit was enorm tijdrovend.

Ann Verhoye

Ann Verhoye

“Vandaar het idee om één nieuwe geneesmiddelendatabank, Medicinal Product Management, te creëren. We zijn vertrokken vanuit een leeg systeem en hebben daarin alle nodige informatie geïntegreerd,” getuigt Ann Verhoye. “Dat was een hele uitdaging. Van twee databanken naar één databank gaan waarbij er geen gegevens verloren mochten gaan, vergde heel wat werk. Gelukkig hadden we al ervaring en wisten we hoe we een gebruiksvriendelijke databank konden creëren. We hebben alle verbeterpunten zo goed mogelijk proberen toepassen. En met succes, want de nieuwe interne databank werd positief onthaald binnen het FAGG.”

Databank MPM

Ook de geneesmiddelendatabank voor het publiek kreeg een update

Na de interne databank was de externe geneesmiddelendatabank aan de beurt. Ook die werd volledig vernieuwd en kreeg extra functionaliteiten. De databank geeft voor elk geneesmiddel toegang tot heel wat relevante informatie zoals de bijsluiter, de SKP (samenvatting van de kenmerken van het product) en andere gegevens zoals de marktstatus (gecommercialiseerd, onbeschikbaar …).
De geneesmiddelendatabank wordt rechtstreeks gevoed door de interne databank en wordt elke werkdag bijgewerkt.

Maak kennis met de nieuwe geneesmiddelendatabank van het FAGG. De databank bundelt informatie die belangrijk is voor het geschikt en veilig voorschrijven, afleveren en gebruiken van geneesmiddelen.

Geneesmiddelendatabank
Geneesmiddelendatabank detail

“Het voordeel van de nieuwe databanken is dat ze volledig binnen het FAGG zijn ontworpen en uitgewerkt. Zowel het onderhoud als de evolutie kan dus intern gebeuren dankzij onze afdeling ICT. Er is ook een monitoringsysteem geïntegreerd waardoor we problemen snel kunnen opmerken en op korte termijn correcties kunnen aanbrengen,” legt Ann Van Den Broucke van de afdeling Goed Gebruik uit.

Het project liep wel niet altijd van een leien dakje. “We hebben een hobbelig parcours afgelegd. Vooral de coronapandemie heeft voor vertraging gezorgd: onze prioriteiten lagen plots helemaal anders. Toch zijn we heel tevreden met het eindresultaat. We hebben geluisterd naar de gebruikers en ingespeeld op hun noden. De databank is ook veel toegankelijker voor de patiënt. We hebben er echt alles aan gedaan om het onderste uit de kan te halen,” zegt Ann Verhoye nog.

“En de reacties van de gebruikers bevestigen dat,” legt Ann Van Den Broucke uit, “de eerste reacties waren positief. De interne databank wordt namelijk gebruikt door heel wat verschillende diensten binnen ons agentschap. Waar onze collega’s vroeger per geneesmiddel elke databank moesten aanpassen, kunnen ze dat nu in één vlotte beweging doen voor een hele groep geneesmiddelen. Dat spaart enorm veel tijd uit.” De nieuwe databanken zijn dus een hele stap vooruit bij het beheer van geneesmiddelendossiers. Dit project bewijst dat innovatie binnen het FAGG een belangrijke rol speelt.

Ann Van Den broucke

Ann Van Den broucke

Onze FAGG-experten

Ann Verhoye is stafmedewerker bij het directoraat-generaal PRE vergunning en Ann Van Den Broucke staat in voor de managementondersteuning van de afdeling Goed Gebruik. Ze werkten als programmacoördinator aan de nieuwe geneesmiddelendatabanken. In samenwerking met andere ervaren collega’s binnen het FAGG hebben ze twee gebruiksvriendelijke databanken kunnen ontwikkelen, één voor intern gebruik en één voor extern gebruik.

FAGG logo

FAGG logo

Share via
Copy link
Powered by Social Snap